Mina innehav

Mina innehav ska i förlängningen i huvudsak bestå av utdelningsaktier. Målet är att ligga 100% investerad. Som du ser nedan så har jag lyckats pricka in utdelningar på varje månad hela året. Nu gäller det att öka på varje innehav och minst årligen titta över kommande utdelning så den inte uteblir eller sänks för mycket. Försöker att hålla en direktavkastning på mellan 4-8% med vissa undantag.

Aktier

AT&T: 3,0%
AstraZeneca: 3,9%
Axfood: 8,7%
BTS B: 3,1%
Castellum AB: 9,4%
Fingerprint Cards B: 1,1%
Fortum Oyj: 7,9%
Hemfosa Fastigheter: 7,7%
Hennes & Mauritz AB: 8,0%
Industrivärden A: 4,7%
Johnson & Johnson: 1,6%
Ratos B: 8,1%
Realty Income Corp: 1,9%
Saab AB: 9,2%
SEB C: 6,7%
Tele2 B: 6,4%
Telia Company: 7,0%

Likvid: 1,6%

Uppdaterad: 170605

Utdelningar fördelade över året

Januari: Hemfosa Fastigheter, Realty Income Corp

Februari: AT&T, Realty Income Corp

Mars: AstraZeneca, Axfood, Castellum, Johnson & Johnson, Realty Income Corp

April: Fortum Oyj, Ratos B, Realty Income Corp, SAAB B, SEB C, Telia Company

Maj: AT&T, BTS B, Hemfosa Fastigheter, Hennes & Mauritz AB, Industrivärden A, Realty Income Corp, Tele2 B

Juni: Johnson & Johnson, Realty Income Corp

Juli: Hemfosa Fastigheter, Realty Income Corp

Augusti: AT&T, Realty Income Corp

September: Castellum, Johnson & Johnson, Realty Income Corp

Oktober: Hemfosa Fastigheter, Realty Income Corp, Telia Company

November: AT&T, Hennes & Mauritz AB, Realty Income Corp

December: Johnson & Johnson, Realty Income Corp